top of page

Solar Plexus og Hjertechakra

Solar Plexus - porten til hjertet ditt. Det er her du setter opp vokterene dine, 3 løver, for å beskytte hjertet ditt fra sorg, redsel og sinne. Og ditt store, fine, varme hjerte. Her bor ditt indre barn,som bare ønsker å bli ivaretatt, føle seg trygg, og god nok som hun eller han er

bottom of page